Regels woar ie oe an mot hol’n

Reglement

Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar medewerkers, de vrijwilligers, de deelnemers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers voldoende te garanderen, dienen de volgende aspecten in acht te worden genomen. (Joajoa, klinkt wies, nigwoar?)

 • Deelneming aan de Greunloop is geheel op eigen risico.
 • De minimale leeftijd voor deelname is 8 jaar.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de wedstrijd.
 • Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat deelname aan een wedstrijd een fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze wedstrijd vereist, ondanks het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen voorbereiding.
 • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze wedstrijd bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de soms bochtige, heuvelachtige en onverharde paden).
 • Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan de onderscheidende shirts van de Greunloop.
 • EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.
 • Voor je eigen en andermans veiligheid dien je altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars en/of EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.
 • Inschrijfgeld voor de Greunloop wordt geïnd via automatische incasso.
 • Verhindering of afzegging mét restitutie van het inschrijfbedrag is mogelijk tot 10 weken vóór de startdatum. Bij annuleringen na deze datum is restitutie is niet meer mogelijk.
 • Registratie als deelnemer vindt plaats via de website en is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden de inschrijving en alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden ongeldig verklaard.
 • De organisatie kan besluiten om reden van een (dreigende) calamiteit of gevaar voor deelnemers, vrijwilligers en/of derden het evenement gedeeltelijk of volledig af te gelasten. Hieraan kunnen geen rechten van restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld worden ontleend.
 • Het parcours van de Greunloop gaat o.a. over boerenerven, langs campings, door water-win-gebieden en over andere privéterreinen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, aanwonenden en/of gasten te respecteren.
 • Het is verboden om van de route af te wijken. Calamiteiten die ontstaan door afwijken van de route vallen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.
 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld zijn door de organisatie.
 • Deelnemers worden geacht om geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem je afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Deelnemers worden geacht om voor, tijdens en na de wedstrijd uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.
 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit de wedstrijd gehaald. Eventueel kan ook uitsluiting van deelname in de toekomst worden opgelegd.
 • Er is een tijdslimiet van 45 minuten voor de 5,5 km hardlopen, 90 minuten voor de 11,11 km hardlopen en 150 minuten voor de 11,11 km wandelen voor het finishen na het startschot. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot Erve Kuiper, maar dan geheel op eigen risico. Mochten er echter problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers en/of andere weggebruikers (bv. in het kader van veiligheid), dan kan de organisatie op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om de wedstrijd te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen.
 • Lopers moeten van de start tot aan de finish te allen tijde gedurende het evenement het deelnemersnummer duidelijk zichtbaar op de voorzijde van de bovenkleding dragen.
 • Als het startnummer niet zichtbaar is, kan toegang tot delen van het parcours over privéterrein ontzegd worden.
 • Het is verboden om van de route af te wijken.
 • Op het parcours moeten de lopers zich rechts van de weg begeven, tenzij dit anders wordt aangegeven door medewerkers van de Greunloop.
 • Bij groepsvorming (meer dan 2 deelnemers) begeven zich alle lopers achter elkaar.
 • Oversteken van wegen vindt op enkele plekken plaats met behulp van verkeersregelaars. Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. Bij de overige oversteekplaatsen en/of kruisingen gebeurt het oversteken geheel op eigen risico! Hierbij moeten de normaal geldende verkeersregels in acht worden genomen.
 • Delen van het parcours lopen over de openbare weg. Hier gelden de normale verkeersregels, waarbij je rekening moet houden met automobilisten en overige weggebruikers.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kinderen buiten de wedstrijd en wedstrijdroute. Ouders / begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
DE COUNTDOWN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec